2DE HANDS

You are here:

Vaak hebben onze opleggers en /of vrachtwagens voor bulktransport nog een tweede leven : dit kan zowel in de veevoeders, bloem, diverse korrels, granulaten en zeker ook pellets. Alle goederen die in bulk kunnen worden vervoerd komen in aanmerking!

U vindt hierbij het huidige aanbod van tweedehands materiaal. Indien u op zoek bent naar een specifiek voertuig, mail of bel ons! Vaak wordt een voertuig verkocht voor het op onze website raakt!